Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΕΛΛΗΝΑ αντιστάσου... μην τους φοβάσαι, μην κρυφτείς στην γωνία, πολέμησε τους. Με Νόμο του Ιωαννίδη προσπαθούν να φοβήσουν τον λαό.. για χρέη προς το κράτος.


Η προσπάθεια επαναφοράς νόμου του Ταξιάρχου Ιωαννίδη του 1974 και διατηρείται-ανενεργός αλλά εν ισχύ μέχρι σήμερα, είναι καθαρά για λόγους πρόκλησης φόβου και ανασφάλειας στην Ελληνική κοινωνία, η Κυβέρνηση της Αριστεράς άφησε να διαρρεύσει αυτός ο νόμος σε μια προσπαθεία της να μαζέψει τα 100 δις που χρωστούν οι Έλληνες στην Εφορία και στο κράτος γενικότερα. 

Ο νόμος αυτός όριζε το 1974, την κατάσχεση τροφίμων και άλλων ειδών από άτομα που χρωστούσαν στην εφορία και λόγω του πρόβλήματος τότε της χώρας με την άρνηση των αγορών να μας δανείσουν, ο Ιωαννίδης είχε σκεφτεί αυτό το μέτρο για να αποτρέψει την συσώρευση τροφίμων και άλλων αγάθων από πολίτες που θα τα διοχέτευαν στην μαύρη αγορά της εποχής. Αφορμή ήταν η πετρελαική κρίστη του 1973 που είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα σε όλον τον κόσμο.

Τώρα λοιπόν οι ΠΡΟΔΟΤΕΣ που μας κυβερνούν βρήκαν αυτόν τον νόμο.. τον έδωσαν στα δικά τους ΜΜΕ, αυτά τον πέρασαν προς τα έξω ώστε να δημιουργήσουν κλίμα φόβου και πανικού στην Ελληνική κοινωνία ώστε να ωθήσουν κόσμο να βγάλει χρήματα από τα στρώμματα για να πληρώσει το κράτος.

Έτσι κυβερνούν την χώρα από την μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα... σπέρνουν τον φόβο στην Ελληνική κοινωνία, σπέρνουν την διχόνια και αφήνουν τον λάο να σφαχτεί μόνος του. Και δυστυχώς ΕΛΛΗΝΑ.. έχεις πέσει στην λούμπα και δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, πως όμως να σηκώσεις κεφάλι όταν ψηφίζεις Τσίπρα και τώρα τρως το τυράκι και θα ψηφίσει και Κυριάκο.

ΞΥΠΝΑ διαφορετικά θα καταφέρεις να ζεις σε μια φυλακή...

Διότι ο Ταξίαρχος Ιωαννίδης άλλο πήγε να προστατεύσει και άλλο πάει να κάνει ο Τσίπρας σήμερα. ο ένας το 74 πήγε να προστέψει την οικονομία από τους μαυραγορίτες και ο άλλος σήμερα το 2016 υπηρετεί τα συμφέροντα της Νέας τάξης πραγμάτων.


Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4370/2016.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
Αρ. ΦΕΚ 90
27 Μαρτίου 1974
Ν.Δ. 356
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πρατάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Αρθρον 17. Ακατάσχετα
ΕκτύπωσηΑποστολή με e-mailShare thisTweet this
1. Της κατασχέσεως εξαιρούνται: α) πράγματα της προσωπικής χρήσεως του οφειλέτου και της οικογενείας αυτού και ιδίως ενδύματα, κλινοστρωμναί, έπιπλα, εφ` όσον τα πράγματα ταύτα είναι απαραίτητα διά τας στοιχειώδεις ανάγκας της διαβιώσεως αυτών, β) τρόφιμα και καύσιμος ύλη απαραίτητα εις τον οφειλέτην και την οικογένειαν αυτού διά τρεις μήνας, γ) τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, αι επιστολαί, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία, δ) τα προοριζόμενα διά την επιστημονικήν ή καλλιτεχνικήν και γενικώτερον πνευματικήν μόρφωσιν και ανάπτυξιν του οφειλέτου ή της οικογενείας αυτού βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης.

2. Επί πλέον των εν παραγρ. 1 περιουσιακών στοιχείων εξαιρούνται της κατασχέσεως επί προσώπων τα οποία πορίζονται τα προς το ζην διά καταβολής προσωπικής εργασίας, τα απαραίτητα διά την εργασίαν αυτών εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα, πλην τούτων δε: α) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ γεωργικής εργασίας και δύο αροτριώντα ζώα, εν υποζύγιον, μία δαμάλις, εξ πρόβατα, εξ αίγες, η μέχρι της προσεχούς συγκομιδής απαιτουμένη σπορά και η τροφή των ανωτέρω ζώων επί τρείς μήνας, β) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ της κτηνοτροφίας και δώδεκα μεγάλα ζώα ή είκοσι τέσσαρα μικρά ζώα και η τροφή τούτων επί τρείς μήνας, γ) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ της πτηνοτροφίας και εκατόν πτηνά και η τροφή αυτών επί τρείς μήνας.

3. Δεν περιλαμβάνονται εις τα ακατάσχετα αι ταχυδρομικαί επιταγαί και τα πάσης φύσεως και χρήσεως αυτοκίνητα οχήματα εξαιρέσει των υπό των αναπήρων πολέμου και διά την μετακίνησιν αυτών χρησιμοποιουμένων οχημάτων.

4. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατασχόντος ως προς το κατασχετόν ή μη των εν ταις παραγράφοις 1 και 2 αντικειμένων, ταύτα κατάσχονται μεν αλλά παραδίδονται εις τον οφειλέτην, φέροντα πάσας τας ευθύνας του μεσεγγυούχου, η δε διαφορά λύεται υπό του Ειρηνοδικείου εις ο δύναται να απευθυνθή δι` αιτήσεως ο οφειλέτης εντός πέντε ημερών, επί ποινή απαραδέκτου, από της παραδόσεως ή επιδόσεως αυτώ του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως.

Επί της αιτήσεως, εκδικαζομένης κατά την διαδικασίαν των άρθρων 682 επ. του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας κλητευομένου πάντοτε του Διευθυντού του επισπεύδοντος Ταμείου, εκδίδεται απαραιτήτως απόφασις, εντός τριών ημερών, ήτις είναι αμετάκλητος.


- See more at: http://www.pronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ όχι υβριστικά σχόλια,το ellada-kupros δεν φέρει ευθύνη για τυχόν υβριστικούς χαρακτηρισμούς.Σφάξτε τους με το βαμβάκι..έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο άλλωστε.