Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει, τον Προκαταρκτικό Πίνακα των υποψηφίων ΣΥΟΠ ( ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ


Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει, τον Προκαταρκτικό Πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών που εγκρίθηκαν με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 13.5.2016 και 25.5.2017, με Σύμβαση για ένα χρόνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με ανώτατη συνολική διάρκεια της Σύμβασης μέχρι δέκα (10) έτη, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 6(3) και (4) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016. 2.

Η παρούσα δημοσίευση γίνεται με βάση σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 25.5.2017 και κατ’ εφαρμογή των προνοιών της παραγράφου 5(ιιι) «Διαδικασία Επιλογής» της Σχετικής προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 26.5.2017. Σημειώνεται ότι σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση, παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ όχι υβριστικά σχόλια,το ellada-kupros δεν φέρει ευθύνη για τυχόν υβριστικούς χαρακτηρισμούς.Σφάξτε τους με το βαμβάκι..έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο άλλωστε.