Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις - Τροποποίηση ΔιαταγήςΤροποποίηση Διαταγής που αφορά την Κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ λόγω της προκηρύξεως του δημοψηφίσματος την Κυριακή 05 Ιουλίου. Η ανακοίνωση του ΓΕΣ αναφέρει:

1. Λόγω της προκηρύξεως του δημοψηφίσματος την Κυριακή 05 Ιουλίου 2015, και προς διευκόλυνση της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος των στρατευσίμων που προέρχονται από αναβολές υγείας και υποχρεούνται να καταταγούν με την 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ, εξεδόθη τροποποιητική, όσον αφορά στις ημερομηνίες κατατάξεως, εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία οι στρατεύσιμοι της 2015 Δ΄ΕΣΣΟ που προέρχονται από αναβολές υγείας προσκαλούνται να καταταγούν στον Στρατό Ξηράς, την Τετάρτη 08 και Πέμπτη 09 Ιουλίου 2015 αντί την Τετάρτη 01 και Πέμπτη 02 Ιουλίου 2015.

2. Τα Δελτία Κατατάξεως που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της υπ΄αριθμόν 41/2015 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΣΛ/2ο, θεωρούνται ισχύοντα και οι επ΄ αυτών αναγραφόμενες ημερομηνίες κατατάξεως αντιστοιχίζονται αυτοδικαίως – χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή - ως ακολούθως:

α. Η 01 Ιουλίου 2015 με την 08 Ιουλίου 2015.
β. Η 02 Ιουλίου 2015 με την 09 Ιουλίου 2015.

3. Όλες οι στρατιωτικές αρχές, εφόσον παρουσιασθούν ενώπιων τους στρατεύσιμοι υποχρεούμενοι με την 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ, είναι εξουσιοδοτημένες να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αλλαγή των επί των Δελτίων Κατατάξεως αναγραφομένων ημερομηνιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσας.

___

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, λόγω του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου οι καλούμενοι μπορούν να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή ή αστυνομική αρχή. Η ανακοίνωση:

1. Οι καλούμενοι με την 2015 Δ΄ΕΣΣ0 (υπόχρεοι για κατάταξη από 6 έως 9 Ιουλίου 2015), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρουσιάζονται, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή, για να εκτιμηθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας (άρθρο 31 παρ.4 Ν.3421/05) και να κατατάσσονται, χωρίς συνέπειες, εντός δύο (2) ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης.

2. Το Κέντρο Κατάταξης (Ν.Β. ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ), σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία, θα εκτιμά τους λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, κάνοντας δεκτούς για κατάταξη τους παραπάνω, εφόσον αυτοί παρουσιάζονται εντός διημέρου από την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης.

3. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση stratologia.gr

___

Aνακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου - Η ανακοίνωση:

Λόγω της προκήρυξης του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και προς διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των στρατευσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), που προέρχονται από αναβολή υγείας και υποχρεούνται να καταταγούν με την 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ (Ιούλιος 2015), μεταφέρεται η ημερομηνία κατάταξης τους στις 8 Ιουλίου 2015 αντί της 1 Ιουλίου 2015. Τα Δελτία Κατάταξης που έχουν ήδη εκδοθεί, θεωρούνται ισχύοντα και η επ΄ αυτών αναγραφόμενη ημερομηνία κατάταξης αντιστοιχίζεται αυτοδικαίως – χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή- ως ακολούθως:

Η 01 Ιουλίου 2015 με την 08 Ιουλίου 2015

Οι λοιποί Στρατεύσιμοι (υπόχρεοι για κατάταξη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015), μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρουσιάζονται, με την επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης, σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή, για να εκτιμηθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας (άρθρο 31 παρ. 4 του Ν.3421/2005) και να κατατάσσονται, χωρίς συνέπειες, εντός δύο (2) ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης. Σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία, η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) θα εκτιμά η ίδια λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, κάνοντας δεκτούς για κατάταξη τους παραπάνω, εφόσον αυτοί παρουσιάζονται εντός διημέρου από την καθορισθείσα ημερομηνία κατάταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ όχι υβριστικά σχόλια,το ellada-kupros δεν φέρει ευθύνη για τυχόν υβριστικούς χαρακτηρισμούς.Σφάξτε τους με το βαμβάκι..έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο άλλωστε.