Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - Ανακοινώθηκε η επίσημη λίστα για 3000 συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ) .

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 3000 Συμβασιούχων Οπλιτών και η συγκρότηση του τελικού πίνακα των αιτητών με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας ΚΥΠΡΟΥ.

Ο τελικός πίνακας έχει διαμορφωθεί μετά από την προβλεπόμενη εξέταση των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων. Οι αιτητές με αύξοντα αριθμό (Α/Α) μέχρι 3000 στον τελικό πίνακα καλούνται όπως προσέλθουν για να υπογράψουν τη σχετική Σύμβαση Απασχόλησης, η οποία δημοσιεύτηκε με την προκήρυξη των θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3/6/2016, ως ακολούθως:

(α) Για όσους το επώνυμο αρχίζει από:

i. Α μέχρι I στις 3/10/2016,

ii. Κ μέχρι Ρ στις 4/10/2016,

iii. Σ μέχρι Ω στις 5/10/2016.

(β) οι επιτυχόντες να παρουσιαστούν ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους όπως παρακάτω:

i. Διαμένοντες στην Επαρχία Λευκωσίας στο Στρατόπεδο Β. Καπότα (BMH), Λευκωσία

ii. Διαμένοντες στην Επαρχία Λεμεσού στο ΚΕΝ Λεμεσού,

iii. Διαμένοντες στις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου στο ΚΕΝ Λάρνακας

iv. Διαμένοντες στην Επαρχία Πάφου στο ΚΕΝ Πάφου.

Τονίζεται ότι για την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα πιο κάτω:

(α) Δελτίο Ταυτότητας και ένα φωτοαντίγραφο

(β) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (Πρωτότυπο)

(γ) Απολυτήριο ή Ενδεικτικό Απόλυσης αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας)

(δ) Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο ή Δίπλωμα (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας)

(ε) Συμπληρωμένο το έντυπο «Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων – Ατομικά Στοιχεία Νεοδιοριζόμενου Υπαλλήλου»

(στ) Εξουσιοδότηση πληρωμής μισθού με τραπεζικό έμβασμα

(ζ) Συμπληρωμένη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων

(η) Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του αριθμού των κοινωνικών ασφαλίσεων (Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Εργασίας για την απόκτηση του).

(θ) Πιστοποιητικό γάμου και πιστοποιητικό γεννήσεως παιδιών σε περίπτωση που εφαρμόζεται

(ι) Χαρτόσημα (από ταχυδρομείο) αξίας €19, δηλαδή ένα των €10, ένα των €5 και δύο των €2

(ια) Έντυπο Επιλογικών Διαδικασιών (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)

Όλες οι πληροφορίες με τους 3000 επιτυχόντες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ όχι υβριστικά σχόλια,το ellada-kupros δεν φέρει ευθύνη για τυχόν υβριστικούς χαρακτηρισμούς.Σφάξτε τους με το βαμβάκι..έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο άλλωστε.