Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

ΚΥΠΡΟΣ Αντίστροφη μέτρηση: Στις κάλπες 550.876 πολίτες.Η αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες που θα αναδείξουν τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αρχίσει και ο Γενικός Έφορος Εκλογών, Κύπρος Κυπριανού, ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο ανέρχεται στους 550.593. Στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των εγκλωβισμένων, περιλαμβάνονται άλλοι 283 εκλογείς, ανεβάζοντας τον αριθμό των εκλογέων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 28ης Ιανουαρίου στις 550.876. Από αυτούς, 11.683 θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ένα από τα 38 εκλογικά κέντρα, που θα λειτουργήσουν σε 15 χώρες στο εξωτερικό.

Ο αριθμός των εκλογέων κατά εκλογική περιφέρεια έχει ως ακολούθως:


ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 213.033

ΛΕΜΕΣΟΣ: 152.115

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: 31.485

ΛΑΡΝΑΚΑ: 92.795

ΠΑΦΟΣ: 49.765

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 11.683


Σε ό,τι αφορά στα εκλογικά κέντρα, αναφέρω ότι στην Κύπρο και το εξωτερικό θα λειτουργήσουν συνολικά 1.122 εκλογικά κέντρα, ως ακολούθως:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 410

ΛΕΜΕΣΟΣ: 305

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: 54

ΛΑΡΝΑΚΑ: 181

ΠΑΦΟΣ: 134

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 38


Σε ό,τι αφορά στους εγκλωβισμένους πολίτες της Δημοκρατίας της επαρχίας Κερύνειας, αυτοί θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β’, Κέντρο ΣΤ΄ και οι εγκλωβισμένοι πολίτες της Δημοκρατίας της επαρχίας Αμμοχώστου στο Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου, Κέντρο Γ’. Για όσους εγκλωβισμένους θα βρίσκονται στους οικείους τους στις ελεύθερες περιοχές, υπάρχει και η δυνατότητα να τους εκδοθεί από την Υπηρεσία Εκλογών εξουσιοδότηση για να ψηφίσουν σε εκλογικό κέντρο της περιοχής όπου θα βρίσκονται.

Ο Γενικός Έφορος ανέφερε ακόμη ότι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, έχει ανακοινώσει ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, θα λειτουργήσει από τις 7 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ., έτσι ώστε να παρέχει διευκολύνσεις προς τους εγκλωβισμένους που θα προσέλθουν στις ελεύθερες περιοχές για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων είναι 22 400108 και 22 400109.

Στον αριθμό των εκλογικών κέντρων της Λευκωσίας περιλαμβάνεται και το ειδικό εκλογικό κέντρο που θα λειτουργήσει στις Κεντρικές Φυλακές
, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι φυλακισμένοι. Προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο της ψήφου των φυλακισμένων, η κάλπη αυτή θα μεταφερθεί και θα συγχωνευθεί με την κάλπη στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με το Γενικό Έφορο Εκλογών, οι εκλογείς οφείλουν να ελέγχουν και να βεβαιώνονται ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσουν είναι δεόντως σφραγισμένο. Κάθε ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει να έχει στο εξωτερικό του μέρος επίσημη σφραγίδα.

Ο κάθε εκλογέας για να μπορέσει να πάρει ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του το εκλογικό βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του και να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού κέντρου.

Ο εκλογέας, αφού πάρει το ψηφοδέλτιό του, πρέπει να αποσυρθεί στον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας που βρίσκεται για τον σκοπό αυτό μέσα στο εκλογικό κέντρο και πίσω από την κουρτίνα να το ανοίξει και να σημειώσει μυστικά στο ψηφοδέλτιό του με πένα μπιρό, χρώματος μπλε ή μαύρου, το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» μέσα στον χώρο της στήλης που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του.

Αν ψηφίσει με πένα άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιό του θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Ακολούθως, ο εκλογέας, αφού διπλώσει το ψηφοδέλτιό του, θα εξέλθει από τον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας και θα το ρίξει ο ίδιος προσωπικά μέσα στην κάλπη. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να τοποθετηθεί ολόκληρο μέσα στην κάλπη.

Δεν μπορεί ο εκλογέας να τοποθετήσει το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» πάνω στη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, γιατί σε τέτοια περίπτωση το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Αν ένας εκλογέας σχηματίσει πάνω στο ψηφοδέλτιό του οποιοδήποτε άλλο σημείο, με το οποίο μπορεί αργότερα να αναγνωρισθεί η ταυτότητά του, αυτό θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Αν ένας εκλογέας καταστρέψει από απροσεξία το ψηφοδέλτιο που του δόθηκε, μπορεί να το επιστρέψει στον προεδρεύοντα υπάλληλο του εκλογικού κέντρου, ο οποίος, αν πεισθεί ότι πρόκειται πράγματι για απροσεξία, θα του δώσει άλλο ψηφοδέλτιο για να μπορέσει να ψηφίσει κανονικά.

Το λευκό ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Σημειώνεται ακόμα οι εκλογείς πρέπει να είναι βέβαιοι ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και ούτε υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί εκ των υστέρων από οποιοδήποτε πρόσωπο η ψήφος τους.

Τονίζεται ότι οι διοικητικές και νομοθετικές διευθετήσεις είναι τέτοιες που διασφαλίζουν την πλήρη μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, ιδιαιτέρως ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως αυτές των εγκλωβισμένων και των φυλακισμένων.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών αναφέρει ακόμα ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα Εκλογική Νομοθεσία, οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν να ψηφίσουν μόνοι τους, αν δηλώσουν στον προεδρεύοντα υπάλληλο ότι είναι σε θέση να ψηφίσουν.

Ο εκλογέας που δεν μπορεί να ψηφίσει μόνος του μπορεί επίσης να ζητήσει από τον προεδρεύοντα υπάλληλο να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς υπαλλήλους του εκλογικού κέντρου. Οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν τέλος, αν επιθυμούν, να ζητήσουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης τους να ψηφίσει εκ μέρους τους, χωρίς την παρέμβαση κανενός, ούτε του προεδρεύοντα υπαλλήλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

1.000 άνεργοι στα εκλογικά κέντρα

Σε ό,τι αφορά στα άτομα που θα στελεχώσουν τα Εκλογικά Κέντρα, εκδόθηκε και δόθηκε σε όλους ειδικό βιβλιάριο με λεπτομερείς οδηγίες για το πώς θα πρέπει να χειριστούν την όλη διαδικασία και όλοι ανεξαιρέτως κλήθηκαν και παρακολούθησαν ενημερωτικά σεμινάρια μέσω των οποίων έτυχαν της αναγκαίας εκπαίδευσης, έτσι ώστε η διεξαγωγή των εκλογών και η έκδοση των αποτελεσμάτων να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και χωρίς προβλήματα. Όπως έγινε και σε προηγούμενες εκλογές, έτσι και τώρα, στα εκλογικά κέντρα θα απασχοληθούν και 1.000 περίπου άνεργοι πτυχιούχοι. Την ημέρα των εκλογών αναμένεται ότι θα εργασθούν συνολικά 7.500 περίπου υπάλληλοι και αστυνομικοί, που θα καλύψουν όλες τις φάσεις των εκλογών, δηλαδή την ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα, τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, τη φρούρηση, την ασφαλή μεταφορά των καλπών, την έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη του νέου Προέδρου της ΚΔ.

Ομάδα από τον ΟΑΣΕ

Τις επικείμενες εκλογές θα παρακολουθήσει και ομάδα παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Κύριο αντικείμενο της αποστολής τους είναι η παρακολούθηση της προεκλογικής εκστρατείας και η κάλυψή της από τα Μ.Μ.Ε, ως επίσης και το κεφάλαιο των προεκλογικών δαπανών των υποψηφίων. Πρόσθετα, και μετά από αίτημα της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ομάδα Λειτουργών του Γραφείου της θα επισκεφθεί εκλογικά κέντρα, ώστε επί τόπου να βεβαιωθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων τυγχάνουν σεβασμού.

Ώρες ψηφοφορίας

Οι ώρες ψηφοφορίας και σε αυτές τις εκλογές, είναι από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ., με διάλειμμα μίας ώρας, μεταξύ των ωρών 12 μ. – 1:00 μ.μ. Σημειώνω ότι οι ώρες ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού έχουν προσαρμοστεί, ώστε οι κάλπες να κλείσουν την ίδια ώρα που θα λήξει η ψηφοφορία στην Κύπρο. Οφείλω να τονίσω ότι τα εκλογικά κέντρα κλείνουν στις 6.00 μ.μ. Σε περίπτωση όπου σε κάποιο εκλογικό κέντρο υπάρχουν πολίτες που αναμένουν τη σειρά τους για να ψηφίσουν, ο προεδρεύων έχει δικαίωμα παράτασης της ώρας ψηφοφορίας, όμως, όπως και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν αναμένεται να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει επί τόπου, στα ίδια εκλογικά κέντρα, ευθύς αμέσως μετά από τη λήξη της ψηφοφορίας.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ όχι υβριστικά σχόλια,το ellada-kupros δεν φέρει ευθύνη για τυχόν υβριστικούς χαρακτηρισμούς.Σφάξτε τους με το βαμβάκι..έχουμε πλούσιο λεξιλόγιο άλλωστε.